Új és használt kávégépek, kávéfőzők garanciával

Nyereményjáték

A Jura kávégépek nyereményjáték nyertese Spanraft Károly
Gratulálunk neki az ajándékhoz!

1. A játék szervezője, a játék időtartama, játék fődíja

A játék fődíja: 1db JURA Impressa E50 kávégép – Kávéfőzés gombnyomásra

A játék szervezője: Tóth László e.v. – 8900 Zalaegerszeg, Csácsi út 24.

A játék lebonyolítója: Tóth László e.v. – 8900 Zalaegerszeg, Csácsi út 24.

Nyereményjáték időtartama: 2012. március 1. – 2012. május 1.

Eredményhirdetés: 2012. május 5.

2. Részvételi feltételek

  • Bármely, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, természetes személy, aki a 18. életévét betöltötte.
  • Aki a hivatalos Játékszabályzatban foglalt előírásokat és feltételeket elfogadja, és megfelel a Nyereményjáték valamennyi feltételének.
  • Aki a www.jura-kavegepek.com weboldalra a Nyereményjáték során regisztrál és lájkolja a www.facebook.com/jurakavegepek oldalt!

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

3. Nyertes megállapítása

A sorsolás közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő kézi húzással, történik, melyeknek helye a jura-kavegepek.com műhelye.

Amennyiben a nyertes nem tart igényt, vagy nem jelentkezik a nyereményért, vagy nem felel meg a játékszabályban leírt feltételeknek, arra az esetre, további két pótnyertest sorsolunk ki.

Az elsőnek kihúzott pótnyertest illeti a nyeremény, ha az eredeti nyertessel valamelyik fent említett szituáció fenn áll. Amennyiben az első pótnyertes sem felel meg a feltételeknek, abban az esetben második pótnyertest illeti a nyeremény.

Amennyiben a nyertesről megállapítást nyer, hogy nem felel meg a jelen játékszabályban meghatározott feltételeknek, úgy a Szervező jogosult arra, hogy a nyeremény átadását megtagadja, vagy a már átadott nyereményt visszakövetelje, és amennyiben úgy ítéli meg, a helyesen válaszoló és a jelen játékszabályzatban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok közül saját belátása szerint új nyertest válasszon.

4. További feltételek

A játékban való részvétellel tudomásul veszed, hogy amennyiben a játékot megnyered, a Szervezőnek kizárólag abban az esetben áll módjában a nyereményt átadni, ha hitelt érdemlően igazolod a jelen játékszabályzat feltételei szerinti jogosultságod a nyereményre.

A Szervező, illetőleg a képviseletében eljáró lebonyolító ügynökség az adatkezelés során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. (Avtv.) rendelkezéseinek megfelelően jár el. A nyertes – az Avtv-ben biztosított egyéb jogain túlmenően, azokat nem korlátozva – a fenti időtartam alatt jogosult az adatkezelésről felvilágosítást, a személyes adatainak módosítását, illetve az adatkezelés megszüntetését kérni, azzal, hogy az adatkezelés megszűnése esetén a nyereményjátékból kizárható. Az ilyen tárgyú kéréseket az e-mailben a tothlac77@freemail.hu címre kell írásban eljuttatni.

A fent írtakon túlmenően, a játékban való részvétellel tudomásul veszed, hogy a Szervező – minden további ellenszolgáltatás nélkül – jogosult közzétenni a következőket:

– a kereszt- és vezetéknevedet, valamint a lakóhelyed szerinti település nevét.

Nyereményjáték regisztráció

Nyereményjáték lezáródott!

Jura kávégépek a Facebookon!